Пребарување
Шифра
Закуп Продажба
Тип на објект
Држава
Град
Населба
Површина
од
до
Дневна цена
од
до
Месечна цена
од
до
Продажна цена
од
до
 
Тип на куќа
Тип на стан
Состојба на стан
Спрат
Пат
Струја
Канализација
Вода
Маркица
Намена
Тоалети
Балкон
Лифт
Година на градба и понови
Парно
Паркинг
Ексклузивни понуди Изнајмете имот на краток период
Резервирајте недвижност преку нашиот он-лајн систем со можност за он-лајн плаќање. Изберете имот за резервација
Новости
     За прв пат на македонскиот пазар, нашата компанија ЕУРОСТАРТ ја воведе услугата on-line резервација и on-line плаќање.
13.09.2011
 
  Бесплатни информации за можноста за добивање на кредит, листа на банки како и услови под кои може да се добие кредит.
13.09.2011