Пребарување
Шифра
Закуп Продажба
Тип на објект
Држава
Град
Населба
Површина
од
до
Дневна цена
од
до
Месечна цена
од
до
Продажна цена
од
до
 
Тип на куќа
Тип на стан
Состојба на стан
Спрат
Пат
Струја
Канализација
Вода
Маркица
Намена
Тоалети
Балкон
Лифт
Година на градба и понови
Парно
Паркинг
Оn-line резервација и on-line плаќање
     За прв пат на македонскиот пазар, нашата компанија ЕУРОСТАРТ ја воведе услугата on-line резервација и on-line плаќање.
     За прв пат на македонскиот пазар, нашата компанија ЕУРОСТАРТ ја воеде услугата on-line резервација и on-line плаќање. Од сега лесно од сопствениот дом, работна просторија и секој дел од светот, на едноставен начин можете да го добиете имотот што Ви се допаѓа. Услугата оn-line плаќање преку интернет банкарството Ви нуди можност сигурносно да извршите плаќање на одбраниот имот преку Вашата електронска картичка.  
13.09.2011